ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทรับตรง (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65