กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPs โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 624 ครั้ง