ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมความรู้แกนนำเยาวชนทางดิจิทัล
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดราชบุรี กิจกรรมอบรมความรู้แกนนำเยาวชนทางดิจิทัล  โดยมี นายปิยะ นันทานิช รองนายกเทศมนตรีเมือง   โพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีอาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ ผู้แทนเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัด สคช. จังหวัดราชบุรี, พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผกก. สถานีตำรวจภูธรโพธาราม อาจารย์อาณัติ และอาจารย์ราชฤทธา  รัตนวรกานต์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 72 ครั้ง