ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   นายประมวล พฤฑฒิกุล   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)  พร้อมด้วย  นายสนธยา   แตงโม   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้คณะครูดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในภาคเรียนที่   ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ระดับ   ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ณ  หอประชุมริมน้ำ  เทศบาลเมืองโพธาราม

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 50 ครั้ง