ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) นำโดย  นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสายัณห์  จังพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ จังพานิช ประธานกรรมการสถานศึกษา  และคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองโพธารามเข้าร่วมงาน

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,20:02   อ่าน 146 ครั้ง