ภาพกิจกรรม
ได้รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) นำโดย นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วย รองผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวพัฒน์  เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และได้มอบเครื่อง Xiaomi LCD Writing Tablet  ให้กับทางโรงเรียน จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ณ ห้องศาสตร์พระราชา  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,18:27   อ่าน 137 ครั้ง