ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" โดยมี      นายประมวล   พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา  มีกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล และการจับฉลากของขวัญ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,09:20   อ่าน 109 ครั้ง