ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ
วันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕  นายเกรียงศักดิ์   นุตะโร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองโพธาราม  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ  ได้แก่ 
๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑-๓, 
๒.การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-๓
๓.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-๓
๔. การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-๓
๕. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-๓
๖. การแข่งขันร้องเพลงไทย ป.๑-๖
๗. การแข่งขันสร้าง Web Page ประเภท Web Editor ม.๑-๓
๘. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ 
๙. การจัดสวนถาดแบบชื้น

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,14:17   อ่าน 109 ครั้ง