ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน Tonsai Game 2022
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) นำโดย นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “Tonsai Game 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565  โดยมี นายปิยะ  นันทานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วย  นายเกรียงศักดิ์  นุตะโร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และคณะ  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา  ได้ออกกำลังกาย  ฝึกความอดทน  สร้างความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,20:17   อ่าน 86 ครั้ง