ภาพกิจกรรม
แนวแนวศึกษาต่อระดับ ปวช. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)   นำโดย นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในสาขาวิชาเรียนต่าง ๆ เช่น สาธาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขาการตลาด, สาขาการโรงแรม, สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์,  สาขาการบัญชี, สาขาเคมีสิ่งทอ ฯลฯ  เพื่อเป็นแนวทางในศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,16:33   อ่าน 120 ครั้ง