ภาพกิจกรรม
อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) นำโดย นายประมาล   พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ได้เข้ารับการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา    โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เรื่องการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ นุตตะโร ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองโพธาราม  เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,11:44   อ่าน 39 ครั้ง