ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) นำโดย นายประมวล พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสนธยา  แตงโม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)  เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองโพธาราม เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการสะเดาะเคราะห์ ฝากความทุกข์หรือเรื่องราวไม่ดีให้ลอยไหลตามสายน้ำไปกับกระทง พร้อมทั้งขอพรสิ่งที่ตนเองปรารถนาก่อนจะปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง  อ.โพธาราม จ.ราชบรุี
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,16:42   อ่าน 26 ครั้ง