ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและประธานสนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) ได้ดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์    (มณีวิทยา) เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,22:10   อ่าน 43 ครั้ง