รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
11 ถนนโชคชัย   ตำบลโพธาราม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 032-747859 เบอร์แฟกส์ 032-747859
Email : kruchalee@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :