กิจกรรม
กิจกรรมเผยแผ่ประวัติศาสตร์ศึกบางแก้ว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPs โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65